Perfect peace

You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast, because they trust in you. Isaiah 26:3

Sow Righteousness

Sow righteouness for tourselves, reap the fruit of unfailing love, and break up your unplowed ground; for it is time to seek the Lord, until he comes and showers his righteousness you. Hosea 10:12

Wisdom and Understanding

And He said to the humane race, “The fear of the Lord – that is wisdom, and to shun evil is understanding”. -Job 28:28

Kasih Tuhan Yang Tak Pernah Berhenti

From the blog

tumindak jujur ndhedher kakatentreman

Posted on November 12 - 2014 | Comments Off on tumindak jujur ndhedher kakatentreman

Nuladhani Gusti Yesus ateges tumut cancut ngayahi pakaryanipun Gusti. Kados ingkang dipun ngendikakaken dening Rasul Paul,kita sami ndhereks edanipun Sang Kristus supados kitaugi ndherek katangekaken […]

Read More

tetaplah hidup jujur

Posted on November 12 - 2014 | Comments Off on tetaplah hidup jujur

Apa ya tema Bulan Keluarga yang relevan? Pertanyaan semacam itu ternyata tidak mudah dijawab. Setidaknya dalam diskusi kami — para penulis bahan Bulan Keluarga 2012 […]

Read More

teknologi ing salebeting brayat antaantawis bendara utawi mitra

Posted on November 12 - 2014 | Comments Off on teknologi ing salebeting brayat antaantawis bendara utawi mitra

Puji sokur konjuk Gusti Ingkang Maha Luhur, dene kita dipun parengaken pinanggih malih lumantar bahan riyaya Wulan Brayat 2014 punika. Wonten ingkang beda kaliyan padatan. […]

Read More