Perfect peace

You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast, because they trust in you. Isaiah 26:3

Sow Righteousness

Sow righteouness for tourselves, reap the fruit of unfailing love, and break up your unplowed ground; for it is time to seek the Lord, until he comes and showers his righteousness you. Hosea 10:12

Wisdom and Understanding

And He said to the humane race, “The fear of the Lord – that is wisdom, and to shun evil is understanding”. -Job 28:28

Kasih Tuhan Yang Tak Pernah Berhenti

From the blog

tumindak jujur ndhedher kakatentreman

Posted on November 12 - 2014 | Comments Off

Nuladhani Gusti Yesus ateges tumut cancut ngayahi pakaryanipun Gusti. Kados ingkang dipun ngendikakaken dening Rasul Paul,kita sami ndhereks edanipun Sang Kristus supados kitaugi ndherek katangekaken […]

Read More

tetaplah hidup jujur

Posted on November 12 - 2014 | Comments Off

Apa ya tema Bulan Keluarga yang relevan? Pertanyaan semacam itu ternyata tidak mudah dijawab. Setidaknya dalam diskusi kami — para penulis bahan Bulan Keluarga 2012 […]

Read More

teknologi ing salebeting brayat antaantawis bendara utawi mitra

Posted on November 12 - 2014 | Comments Off

Puji sokur konjuk Gusti Ingkang Maha Luhur, dene kita dipun parengaken pinanggih malih lumantar bahan riyaya Wulan Brayat 2014 punika. Wonten ingkang beda kaliyan padatan. […]

Read More